Zabiegi medyczne a zastosowanie lateksowych rękawic

Kontakt z krwią i wydzielinami ludzkiego ciała zawsze niesie ze sobą ryzyko zakażenia, dla wielu bakterii i wirusów chorobotwórczych to swoista furtka do rozprzestrzeniania się. Priorytetem jest więc zachowanie podstawowych zasad higieny. Odkąd zaczęto stosować ochronne środki i narzędzia – a historia stosowania rękawiczek ochronnych w medycynie sięga już kilku stuleci – ilość zakażeń znacznie spadła.

Właściwości lateksowych rękawic medycznych

lateksowe rękawice medyczneZarówno skomplikowane operacje, jak i podstawowe badania medyczne wymagają bezpośredniego kontaktu lekarz – pacjent. Naruszenie naturalnej bariery, jaką jest skóra i kontakt z płynami ustrojowymi pacjenta to działanie, wymagające zabezpieczenia ewentualnymi szkodliwymi konsekwencjami zdrowotnymi. Lateksowe rękawice medyczne oznaczone są odpowiednimi certyfikatami i to jest zasadnicza różnica między nimi, a rękawicami do użytku domowego lub przemysłowego. Atesty te określają między innymi takie właściwości, jak stopień rozciągliwości materiału, szczelność (a więc jakość bariery ochronnej przed szkodliwymi mikroorganizmami i zanieczyszczeniami), wytrzymałość, czy długość maksymalnego użytkowania. Dobór odpowiednich rękawic uwarunkowany jest charakterem zabiegu medycznego, a więc jest to produkt bardzo zróżnicowany. Innych rękawic użyć należy przy zabiegach dentystycznych, innych znów podczas skomplikowanej operacji chirurgicznej. 

Obecnie jakość usług medycznych oraz stopień wyposażenia gabinetów lekarskich, szpitali i laboratoriów jest zadowalający, a tendencja podnoszenia jakości usług medycznych stale rośnie dzięki nieustannie opracowywanym innowacjom. Nie pozostaje to bez znaczenia na jakość pracy personelu medycznego i odbiór poszczególnych zabiegów medycznych przez samych pacjentów.