Zastosowanie piłkochwytów na boiskach szkolnych

Nacisk na zajęcia sportowe stał się w ostatnim czasie bardzo duży. Nic dziwnego, gdyż prognozy specjalistów świadczą o kiepskiej kulturze fizycznej naszego społeczeństwa. Dlatego wydaje się obecnie dużo pieniędzy na promocję sportu i budowę boisk, na których można go uprawiać.

Zabezpieczenie boiska za pomocą piłkochwytu

piłkochwytyPopularne w ostatnim czasie małe boiska sportowe refundowane ze środków Wspólnoty Europejskiej można znaleźć już niemal na terenie każdej szkoły. Dodatkowo same szkoły również korzystają z dofinansowania i same budują boiska do piłki nożnej na własnym terenie. Są to obiekty wysokiej klasy, ze sztuczną murawą, elastycznymi bramkami zabezpieczone wokoło za pomocą piłkochwytu. Ostatni element budowy boiska jest bardzo ważny ze względu na bezpieczeństwo. Znane na boiskach piłkochwyty służą do wyłapywania piłek, które przez przypadek znalazły się poza terenem boiska. Z reguły są zbudowane w formie płotu z elastycznych siatek sportowych o bardzo dużej wysokości, które nie pozwalają na opuszczenie piłki poza teren boiska. Jest to bardzo ważne, gdyż mocno kopnięta piłka może zbić szybę w oknie lub zrobić komuś krzywdę. Szczególnie w tak zwartych zabudowach jak szkoły miejskie, gdzie często nie ma wystarczająco rozległego terenu pod budowę boisk, budowane są one przy samych budynkach szkoły. Bez umieszczenia wokół nich piłkochwytów piłka mogłaby wlecieć do klasy przez otwarte okno podczas samych zajęć klasowych. Podobna technologie stosuje się na przykład na boiskach miejskich, która uniemożliwia wypadnięciu piłki na ulicę lub chodnik.

Takie ogrodzenia znalazły już nawet swoje miejsce w dokumentacjach technicznych budowanych boisk. Normy jasno określają zarówno rodzaj ogrodzenia jak i wysokość dla konkretnych lokalizacji boisk dla dzieci. Jako dodatkowa funkcja pełnią one również zabezpieczenie przed niepowołanym wtargnięciem osób postronnych na boisko.