Wnioskuj o turnus rehabilitacyjny

W przypadku problemów zdrowotnych, które uniemożliwiają albo utrudniają pracę, a przez to istnieje zagrożenie niezdolnością wykonywania obowiązków zawodowych, jest szansa na wyjazd do sanatorium. Rehabilitacja może potrwać nawet kilka tygodni.

Jest szansa na dofinansowanie do rehabilitacji

długie turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniemW tym przypadku za rehabilitację odpowiedzialny jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warunek konieczny to dobre rokowania co do odzyskania pełnej sprawności. Takie orzeczenie musi wydać lekarz, który wnioskuje o wyjazd pracownika do  sanatorium. Oczywiście ZUS może jeszcze wymagać dodatkowego badania przez orzecznika. Na jak długie turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem można liczyć w przypadku wyjazdu z Zakładem? Standardowo to 24 dni, ale ten okres może zostać skrócony albo wydłużony w przypadku wcześniejszego odzyskania zdolności do pracy lub lekarskiej opinii o dużej szansie na powrót do zdrowia. Co istotne, koszty pobytu w ośrodku, a także samego leczenie pokrywa Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gdzie można pojechać na rehabilitację lub leczenie? Zazwyczaj do najbliższego ośrodka. Na szczęście jest możliwość ustalenia dogodnego terminu wyjazdu. Oczywiście najpierw ZUS musi w ogóle wyrazić zgodę na leczenie. Od złożenia wniosku na ostateczną decyzję czeka się kilka tygodni. Trzeba także pamiętać, iż leczenie w ramach prewencji rentowej, czyli po to, by uniknąć konieczności przejścia pracownika na rentę, nie dotyczy wszystkich schorzeń. Najczęściej są to problemy z sercem, układem oddychania czy narządem ruchu.

Jeszcze jedna ważna kwestia. Renciści nie mogą się ubiegać o wyjazd z ZUS. W ich przypadku w grę wchodzi wnioskowanie o rehabilitację w NFZ. Rencistów bowiem nie dotyczy już ewentualny powrót do pracy. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zależy bowiem na tym, aby wypłacania renty uniknąć.