O regałach na zapleczach kuchni w żywieniu zbiorowym

Szpitale, sanatoria, szkoły to przykłady zakładów zamkniętego żywienia zbiorowego. W kuchniach przygotowywane są posiłki według ustalonych norm oraz na podstawie jadłospisu ustalanego przez dietetyka. Jadłospisy są ustalane najczęściej na dłuższy czas, zazwyczaj są to jadłospisy tygodniowe lub miesięczne, ze względu na możliwość rozdysponowania funduszy i zakupu produktów w większych ilościach i w promocyjnych cenach.

Gdzie można znaleźć regały półkowe?

regały półkoweZakup większej ilości produktów wiąże się z koniecznością magazynowania ich, bo nie sposób jest codziennie organizować dostawy. Wyposażenie magazynu obejmuje głównie regały. Solidne regały półkowe w magazynach kuchennych najczęściej produkowane są przez firmę wanzl i są one najodpowiedniejsze do przechowywania naczyń, garnków i innych przyborów kuchennych. Większość produktów spożywczych przechowywanych jest jednak w chłodniach, a do tego rodzaju magazynowania najlepsze są regały mago, ponieważ cechują się one wysoką odpornością na niskie temperatury. Regały wysokiego składowania są w magazynach kuchennych używane dość rzadko, ponieważ zazwyczaj nie ma takiej potrzeby, ze względu na niewystarczającą ilość produktów. Jednakże czasem, w dużych magazynach kuchni szpitalnych używane są regały wysokiego składowania, ponieważ ilość talerzy, garnków i innych naczyń jest bardzo duża. Regały wysokiego składowania najczęściej są produkowane przez firmę tegometall i jest to firma, która zajmuje się typowo produkcją tego typu regałów. Składowanie i magazynowanie w zakładach żywienia zbiorowego jest bardzo istotne, ponieważ źle przechowywana żywność może stać się niebezpieczna dla zdrowia.

Oczywiście, ośrodek żywienia zbiorowego jest regularnie kontrolowany przez odpowiednie służby, dlatego też zazwyczaj magazyny kuchenne w tych placówkach są dobrze przygotowane, jednak czasem zdarzają się wyjątki. Ważne jest, aby dużo mówić o właściwym wyposażeniu magazynów, dzięki czemu zmniejszy się ilość błędnych praktyk przy przechowywaniu żywności i naczyń, zwłaszcza w takim miejscu jak szpital.