Największa fabryka pieczątek w Polsce

W Polsce jest wiele fabryk wyrabiających pieczątki.W wielu miastach jest po kilka fabryk zajmujących się wytworem tego towaru. W samym Poznaniu jest ich trzynaście. Natomiast w Wrocławiu i Gdańsku jest ich po dziewięć. To są trzy miasta w których fabryk jest najwięcej.Jednak gdzie znajduje się najlepsza fabryka pieczątek w Polsce?

Jedna z najlepszych w Europie branż

wyrób pieczątek łódźWedług wielu źródeł najlepszą fabryką wyrabiającą pieczątki w Polsce jest fabryka w której prowadzi się wyrób pieczątek łódź. Według obserwatorów jest to również największa fabryka. Miesięcznie wyrabia się w niej przeszło osiemdziesiąt pięć tysięcy pieczątek,a rocznie wyrabia się w niej przeszło milion dwieście pieczątek. To pokazuje ogromną skalę na jaką działa fabryka. Zaopatrują się w niej największe firmy co dodatkowo świadczy o jakości pieczątek wytwarzanych w fabryce.Proces produkcyjny trwa bardzo krótko,ponieważ pieczątki są wytwarzane maszynowo. Właściciel fabryki mówi,że wybudowanie fabryki pochłonęło przeszło szesnaście milionów złotych. Jednak zwróciło mu się to już po ośmiu latach prosperowania fabryki. Dziś roczne zyski fabryki przekraczają trzy miliony złotych co pokazuje skalę na jaką działa fabryka. Z usług Polskiej firmy korzystają przedsiębiorcy z wielu państw Europy. Cenią nasze produkty tak bardzo,że przekazują sobie wieści o tej firmie,jednocześnie polecając ją innym i chwaląc użyteczność produktów. To pokazuje że Polska fabryka jest znana w całej Europie.

Patrząc na w skalę działania fabryki znajdującej się w Łodzi można odnieść wrażenie,że Polska jest w światowej czołówce jeśli chodzi o wyrób pieczątek i rzeczywiście tak jest. Polska znajduje się w światowej czołówce państw wyrabiających pieczątki a fabryka wyrób pieczątek łódź jest największą fabryką wyrabiającą pieczątki w Europie.