Badania dotyczące eksploatacji rozdzielnic niskoprądowych

Dostępne obecnie systemy rozdzielnic niskiego napięcia, nie tylko spełniają wymagane normy, ale również w większości spełniają je w znacznie szerszym zakresie. Konkurencyjność rynku sprawia, że wiele firm produkujących urządzenia tego typu, prowadzą badania i testy związane z ciągłym rozwojem produktu.

Bezpieczeństwo eksploatacji rozdzielnic niskoprądowych

rozdzielnice niskiego napięciaSystemy są poddawane licznym testom, aby zapewnić najwyższy możliwy stopień bezpieczeństwa. Badania te opierają się na najbardziej reprezentatywnych rozwiązaniach technologicznych, jakie posiadają współczesne rozdzielnice niskiego napięcia. Wyniki tych badań mają później zastosowanie w poszczególnych podzespołach rozdzielnicy i mechanizmów sterujących. Do typowych badań, możemy zaliczyć testy rozdzielnic poddawanych warunkom wyładowania łukowego, spowodowanego zwarciem wewnętrznym. Aby sprawdzić czy urządzenie spełnia oczekiwane wymagania, zostaje połączone i zasilone zgodnie z normalnym układem eksploatacyjnym, a następnie wewnątrz rozdzielnicy zostaje wywołany tzw. łuk elektryczny. Punkt jego zapłonu zostaje wytworzony tak, aby uzyskać jak największe naprężenie w systemie. Możemy wyróżnić pięć kryteriów dotyczących ochrony personelu, które opisuje badaną rozdzielnicę: ochrona przed wyładowaniem łukowym, wygrodzenie wewnętrzne, odporność na wstrząsy i drgania, wymiarowanie przewodu neutralnego, oraz zgodność z obowiązującą normą. Do głównych zabezpieczeń operatora, należy system szyn głównych, który jest zainstalowany w tylnej części rozdzielnicy i jest oddalony na bezpieczną odległość od użytkownika.

System szynowy jest również oddalony od przedziału aparatowego, oraz od przedziału kablowego. Zespół szyn należy do konstrukcji nie wymagających konserwacji, dzięki zastosowaniu specjalnych mocowań i podkładek sprężynowych. Technologia tego typu jest stosowana z sukcesem, w wielu najbardziej wymagających projektach.