Skuteczność uszczelek płaskich

W wielu gałęziach przemysłu stosuje się rozmaite urządzenia transportujące różne ciecze, gazy czy ciała stałe. O ile z tymi ostatnimi nie ma zazwyczaj większego problemu, o tyle dwa pozostałe surowce wymagają zachowania szczególnych środków ostrożności, ponieważ stanowią one materiały bardzo niebezpieczne, niekiedy nawet zagrażające życiu.

Zastosowanie płaskich uszczelek

Uszczelki płaskieWszelkie rury przepływowe, komory pojemnościowe czy krany muszą spełniać określone kryteria przydatności do użytku w specyficznych warunkach. W wielu zakładach przemysłowych produkuje się artykuły wymagające porządnej obróbki termicznej, co generuje pewne niebezpieczeństwo, jeśli bowiem – przykładowo – gazociągi wykazałyby się nieszczelnością, mogłoby dojść do tragedii. Dlatego w wielu gałęziach przemysłu wykorzystuje się uszczelki płaskie, które gwarantują pełne bezpieczeństwo. Oczywiście nie znaczy to, że właściciele fabryk zwolnieni są z przeprowadzania rutynowych kontroli stanu technicznego urządzeń w swoich fabrykach, jednak uszczelki odgrywają naprawdę bardzo ważną rolę wszędzie tam, gdzie transportowane są jakieś ciecze lub gazy. Te niepozorne przedmioty wykonuje się bardzo różnych materiałów – wszystko zależy od ich przeznaczenia. Uszczelki mogą powstawać z włókien szklanych, węglowych lub aramidowych oraz z mieszanek syntetycznych. Wszystkie wykazują się inną odpornością na działanie czynników zewnętrznych, jednak ich zadanie jest w zasadzie to samo – zabezpieczać przed wyciekiem.

Wszystkie uszczelki płaskie powinny przechodzić testy jakościowe – odpowiedzialny jest za nie ich producent. Potrzebne są one na wypadek, gdyby w jakimś zakładzie zdarzył się jakiś wyciek gazu lub niebezpiecznej cieczy – wyniki testów chronią wówczas swojego producenta przed ewentualnymi zarzutami.