Prowadzenie księgi rachunkowej przez biuro rachunkowe we Wrocławiu

Księga rachunkowa i jej prowadzenie to usługa nazywana inaczej księgowością pełną. Jest to pełen zakres usług księgowych, z których mogą skorzystać różne spółki. W skład ksiąg rachunkowych wchodzą takie usługi jak prowadzenie ksiąg handlowych, czyli ksiąg rachunkowych.

Księga rachunkowa, czyli pełna księgowość prowadzona przez biura rachunkowe

biuro rachunkowe we WrocławiuW ofercie ksiąg rachunkowych znajduje się również prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia. Tu również wyróżnia się wartości niematerialne, które należą do danej spółki oraz wartości prawne. Biuro księgowe zajmie się też sporządzaniem informacji VAT-UE. W imieniu danej spółki biuro księgowe będzie składać do urzędu skarbowego deklaracje VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D. Dla GUS biuro księgowe będzie sporządzało sprawozdania statystyczne. Oczywiście muszą też być prowadzone sprawozdania finansowe – pełne i profesjonalne. Do sprawozdań finansowych należą takie jak rachunek zysków, strat, bilans i inne. Biuro księgowe może zająć się sporządzaniem odpowiednich uchwał. Chodzi głównie o uchwały tj. uchwały zarządu czy uchwały zgromadzenia wspólników. Są to tzw. uchwały w spółkach handlowych. To biuro księgowe może zająć się sporządzeniem wniosku o zmianę wpisu do KRS. Każde biuro rachunkowe we Wrocławiu zajmie się sporządzaniem, a następnie składaniem do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań podatkowych – chodzi tu o zeznania PIT oraz CIT. Na początku biuro księgowe będzie opracowywać całą politykę rachunkowości i plan kont dla danego biura. Muszą być też prowadzone rzetelnie rejestry sprzedaży i zakupów – jest to szczególnie ważne dla potrzeb podatku VAT.

Są to wszystkie usługi prowadzone w zakresie ksiąg handlowych, czyli księgowości pełnej. Spółki, które nie posiadają własnej księgowości, powinny jak najbardziej skorzystać z takich usług, by móc skupić się na innych działaniach.