Czy warto unikać podatków?

Instrumenty podatkowe służą zabezpieczeniu kwestii społecznej. Nie wiemy jednak zwykle jak możemy definiować to pojęcie oraz dlatego właśnie tak ważne jest płacenie podatków. Działania takie jak optymalizacja podatkowa prowadzą do ich skutecznego zmniejszenia.

Dlaczego ważne jest płacenie podatków?

optymalizacja podatkowaSamo płacenie podatków kojarzy nam się z kradzieżą. Oskarżamy państwo o świadome działanie na rzecz zmniejszenia naszych dochodów. Szukamy rozwiązań takich jak optymalizacja podatkowa, które pozwolą nam ich uniknąć. Na co jednak potrzebne są podatki? Samo istnienie podatków tłumaczymy kwestią społeczną. Kwestia społeczna w znaczeniu węższym jest to konkretny problem o szczególnie niekorzystnym wpływie na życie i współdziałanie członków danej społeczności. Są to kwestie ubóstwa, bezrobocia, mieszkaniowa, edukacyjna, osób w podeszłym wieku czy osób niepełnosprawnych. Natomiast kwestia społeczna w znaczeniu szerszym jest to przyczyna wszelkich kwestii szczegółowych oraz wspólne im wszystkim podłoże sprawcze w postaci określonych reguł i norm obowiązujących w danym społeczeństwie, formacji ustrojowej czy nawet cywilizacji. Jest to stan strukturalnej niespójności, a w skrajnych przypadkach wyrazistej sprzeczności pomiędzy regułami i normami jakie są ludziom narzucane a ich naturalnym poczuciem prawa do godnego życia w społeczeństwie. Dlatego więc warto zauważyć, że podatki są właśnie przeznaczone na te cele a sama optymalizacja podatkowa może wydawać się nam wysoce nieskuteczna oraz egoistyczna.

Podsumowując, kwestię społeczną możemy definiować w sposób wąski i szeroki. Sama kwestia społeczna jest powodem istnienia wysokich podatków. Walczymy z problemami takimi jak bezrobocie, ubóstwo oraz dyskryminacja na rynku pracy. Temu służą podatki.