Zadania Product Ownera

Scrum to popularny model zarządzania firmą. W szczególności wykorzystywany jest w działach informatycznych, ale coraz częściej zyskuje uznanie także w innych działach takich jak sprzedaż, obsługa klienta czy marketing. Najważniejszą osobą w całym procesie scruma jest manager.

Product Ownerzy – czym się zajmują?

Product OwnerScrum został ustanowiony w Wielkiej Brytanii i wykorzystany pierwszy raz w pracy w 2000 roku. Metoda ta szybko rozprzestrzeniła się w całej Europie, a nawet na świecie. Scrum ma na celu usprawnienie pracy zespołu i całej organizacji. Product Owner zazwyczaj jest również kierownikiem w danym zespole. Osoba ta konsultuje się z prezesami, zarządem i kierownikami innych działów, na podstawie zdobytych informacji ma za zadanie ustalić plan działania na najbliższy sprint, który zazwyczaj trwa dwa tygodnie lub miesiąc. Następnie kierownik ma za zadanie zorganizować spotkanie z zespołem i rozdzielić wszystkie zadania. Zazwyczaj ta część scruma nazywana jest planowaniem. Każdy członek danego działu powinien się wypowiedzieć na temat planu, ocenić czy jest on realny i zadeklarować czas jaki będzie musiał poświęcić na rozwiązanie konkretnych zagadnień. Jeżeli uzna, że nie jest w stanie zrealizować przydzielonego mu celu sprintu, powinien niezwłocznie zgłosić to Product Ownerowi, który będzie mógł przekazać część zadań innej osobie. Najważniejsze w scrumie jest to, aby w czasie sprintu wykonać zamierzony cel. Jeżeli to się nie uda, konieczne jest kolejne spotkanie.

W przypadku niepowodzenia organizowane jest retro, na którym szczegółowo omawiany jest każdy dzień. Zespół ma za zadanie określić powód niepowodzenia. Kierownik opiekujący się produktem odpowiada przed zarządem za pracę całego zespołu. Musi być zatem stanowczy i wytrwały.