Oznaczenia materiałów niebezpiecznych

Firmy zajmujące się utylizacją odpadów na szeroką skalę mają nałożone bardzo restrykcyjne wymogi, odnośnie działania i składowania odpadów. W przeciwieństwie do odpadów komunalnych, długoterminowe przechowywanie niebezpiecznych odpadów przemysłowych czy biologicznych jest zabronione, a firmy poddawane częstym kontrolom.

Kody i oznaczenia odpadów przemysłowych

kody odpadówOdpowiednie oznakowanie i kod na pojemniku na odpady jest jednym z podstawowych wymagań, jakie firmy utylizacyjne stawiają swoim klientom. Bardzo często klientami takich firm są duże zakłady przemysłowe, a same odpady mogą być szkodliwe dla zdrowia lub otoczenia, lub też stwarzać niebezpieczeństwo podczas transportu, składowania czy utylizacji. Dlatego ważnym wymaganiem jest, by każdy pojemnik zawierający odpady posiadał odpowiednie oznakowanie i kody odpadów, wyszczególnione na etykiecie pojemnika w rzucającym się w oczy kolorze. Owe oznakowanie nie może być uszkodzone w żaden sposób ani też niewyraźne, gdyż wtedy przestaje być ważne. Istnieje wiele rodzajów kodów, przypisanych do danego rodzaju odpadów, w zależności od stopnia zagrożenia, a większość pracowników firm jest zaznajomiona z ich znaczeniem. Odpady oznaczone jako biologiczne zwykle muszą być przechowywane w wydzielonych mroźniach, a materiały łatwopalne, wybuchowe lub toksyczne muszą być składowane w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, bez bezpośredniego kontaktu ze światłem słonecznym.

Takie informacje często zawarte są w samym kodzie, aczkolwiek niekiedy są dodatkowo wymieniane na etykietach ostrzegawczych. Kody i oznaczenia pomagają również w transporcie i sortowaniu materiałów niebezpiecznych i odpowiednim składowaniu tak, by zminimalizować ryzyko wypadków i szkodliwego wpływu na ludzi i środowisko.