Obowiązkowy podatek VAT

 

Prowadząc działalność gospodarczą w Polsce, musimy odprowadzać comiesięczne podatki i opłaty do dwóch podstawowych instytucji państwowych. Ubezpieczenia społeczne są sporym obciążeniem szczególnie dla małych przedsiębiorców, tak samo jak potrącenia podatkowe od wypracowanego dochodu.

Jak wyliczyć wartość podatku VAT?

podatekDo Urzędu Skarbowego odprowadzamy comiesięczne opłaty wynikające z wysokości uzyskiwanego dochodu, oraz z różnic jakie powstają po zestawieniu przychodów i kosztów. Aby obliczyć należny podatek VAT, musimy wyliczyć VAT należny i naliczony wynikający z obrotu w danym miesiącu. Różnica pomiędzy nimi będzie stanowić kwotę, jaką musimy uiścić na odpowiednie konto Urzędu Skarbowego. W Polsce mamy kilka stawek VAT, jest to dwadzieścia trzy, osiem, pięć i zero procent, które są odgórnie narzucone przez ustawodawcę. Świadczone usługi mają zazwyczaj osiem procent, a artykuły spożywcze i chemiczne dwadzieścia trzy procent. Jeżeli pomylimy się w wyliczeniach na deklaracji, to zawsze możemy dokonać korekty, która sprostuje pomyłkę. Czasem występuje nadwyżka VAT-u zapłaconego i w takiej sytuacji możemy żądać od skarbówki, aby dokonała nam zwrotu nadpłaconego podatku. Należy wtedy w składanej deklaracji zaznaczyć, że chcemy uzyskać zwrot na konto bankowe lub przekazem pocztowym w terminie trzydziestu dni od złożenia prośby. Jeżeli urzędnicy nie będą mieli żadnych zastrzeżeń co do zwrotu podatku, to otrzymamy zwrot nadpłaty, natomiast w przeciwnym wypadku, czeka nas skrupulatna kontrola.

Instytucje państwowe są wyposażone w specjalne komórki, które zajmują się egzekwowaniem niezapłaconego podatku, dlatego nie warto zwlekać z jego zapłatą, bo grozi to karnymi odsetkami. Póki co, podatki są obowiązkowe i nie można się uchylać od ich bieżącego regulowania.