Inteligentni zwierzęcy saperzy

W wielu krajach, przez które przeszły wojny, pozostały pozostałości w postaci min. Miny są bardzo okrutną bronią. Mimo tego, że wojny dawno się już skończyły, co roku bardzo wiele osób cierpi z powodu min. Wykrycie ich jest bardzo trudną i niebezpieczną sprawą, jednak jest to bardzo istotne dla bezpieczeństwa mieszkańców terenów, na których mogą znajdować się miny. Z tego względu prowadzi się akcje mające na celu usunięcie min.

Rozminowywanie powojennych terenów

rozminowanieJak wspomniano powyżej, oczyszczanie terenu z min jest zajęciem bardzo niebezpiecznym. Zajmują się tym profesjonalnie wyszkoleni i wyposażeni w odpowiedni sprzęt saperzy. Jednak zawód ten wiąże się z ryzykiem dla pracujących w nim osób. Aby to ryzyko zminimalizować w rozminowanie zaangażowano zwierzęta. A dokładniej mówiąc zaangażowano do tej pracy szczury giganty zwane wielkoszczurami. Odpowiednio wytresowane szczury, które mogą osiągnąć wielkość kota, biegają po terenach, na których mogą znajdować się miny (dotyczy to krajów afrykańskich, w których toczyły się krwawe wojny) i wyszukują miejsca, gdzie takie miny są zakopane. Znalezienie miny sygnalizują drapaniem w ziemię. Wykorzystanie właśnie tych gryzoni jest optymalne z kilku powodów. Po pierwsze, jest ich bardzo dużo. Ponadto, ze względu na niewielką w porównaniu z człowiekiem masę, ich ciężar nie jest w stanie uruchomić zapalnika. Ponadto są one bardzo mądre, a wytresowanie ich jest o wiele tańsze od innych zwierząt.

Mimo tego, że to ludzie są tymi, którzy umieścili miny w różnych miejscach, to zwierzęta mogą ludziom pomóc w wykrywaniu min. Zastosowanie szczurów do wykrywania min w krajach afrykańskich jest doskonałym rozwiązaniem ze względu na niskie koszty, łatwą dostępność szczurów i ich niewielka masę.