Czym jest pozwolenie wodnoprawne?

Posiadanie pozwolenia wodnoprawnego konieczne jest w wielu przypadkach, między innymi gdy decydujemy się na instalację wodnej pompy ciepła. Kiedy jeszcze powinniśmy wejść w jego posiadanie? Jak je uzyskać? W jakich sytuacjach jesteśmy zwolnieni z posiadania pozwolenia wodnoprawnego?

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego – Toruń

pozwolenie wodnoprawne toruńPozwolenie wodnoprawne to decyzja wystawiana przez odpowiedni urząd, która upoważnia do korzystania z wód i wykonywania urządzeń wodnych. Lista sytuacji, która zobowiązuje nas do posiadania pozwolenia jest długa. Znajdują się na niej między innymi usługi wodne, które polegają na wykorzystaniu wód przez gospodarstwa domowe, podmioty publiczne i przedsiębiorstwa. Ponadto szczególne korzystanie z wód, na przykład w przypadku odwadniania gruntów i upraw, także musi zostać wykonane po uzyskaniu pozwolenia. Kiedy jeszcze musisz uzyskać pozwolenie wodnoprawne? W posiadanie dokumentu musisz wejść gdy planujesz długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej, rekultywację wód powierzchniowych bądź podziemnych, wprowadzenie substancji, które mają za zadanie zahamowanie rozwoju glonów w wodach powierzchniowych, wykonanie urządzeń wodnych. To tylko kilka pozycji z całej listy. Jeżeli więc planujesz wykonanie jakichkolwiek działań związanych z wodą, koniecznie zapoznaj się z pełną listą. Jeżeli zastanawiasz się jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne toruń jest miastem, w którym sprawnie wejdziesz w jego posiadanie. Możesz je uzyskać w regionalnym zarządzie gospodarki wodnej, zarządzie zalewni, nadzorach wodnych oraz w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Wiedząc już do jakich organów zgłosić się chcąc uzyskać pozwolenie wodnoprawne, przygotuj odpowiednie dokumenty. Podstawę stanowi odpowiedni wniosek, który możesz znaleźć na stronie właściwego urzędu. Tam też znajdziesz listę innych wymaganych dokumentów.