Deklaracja dotycząca przywozu i wywozu towarów

Zanim Polska wstąpiła do Unii Europejskiej obowiązywała w niej deklaracja Celna, która określała jaki towar zostaje przywożone lub wywożony poza granice naszego kraju. Od 2004 r. deklaracja Celna została zmieniona na deklaracją Intrastat. Jej zasady są bardzo zbliżone do tej poprzedniej. Dane, które trzeba uzupełnić dotyczą towarów wywożonych i przywożonych do krajów Unii Europejskiej.

Kogo dotyczy deklaracja Intrastat?

intrastat deklaracjaOsoby, które są płatnikami VAT oraz przekroczyły określone przez Główny Urząd Celny progi, muszą wypełniać deklaracje Intrastat. Progi mówiące o konieczności wypełnienia tej deklaracji są ustalane indywidualnie dla każdego kraju, zmieniany co roku. Jeśli chodzi o intrastat deklaracja jest obowiązkowa.  Błędne wypełnienie lub nie wypełnienie deklaracji grozi upomnieniem. Po trzech upomnieniach zostaje nałożona kara grzywny do 3000 zł. Deklaracje można wysłać tradycyjnie formie papierowej. Można również to zrobić w przez formularz na stronie internetowej. Dane, które są potrzebne do deklaracji to przede wszystkim kraj wywozu oraz przywozu towarów, wartość oraz masa w danej jednostce. Deklarację wypełnia się w kolejnym miesiącu do 10 dnia roboczego, po przywozie lub wywozie towarów. Dla każdego kraju, którego wymiana handlowa dotyczy. Intrastat jest potrzebna do celów statystycznych.

Wiele towarów jest przywożonych oraz wywożonych poza granice Unii Europejskiej. Jest to deklaracja obowiązkowa. Potrzebna w celach statystycznych i jej wypełnienie zajmuje kilka minut. Jest to obowiązek, który nakłada Unia Europejska na swoje kraje członkowskie. Jej niewypełnienie grozi karą grzywny. Więcej informacji na temat deklaracji można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Tam również można zapoznać się z progami, od których obowiązkowa jest deklaracja.